Praška ulica 2, 10000, Zagreb

Dokumenti i ustroj

Ivan Lacković Croata : Zdravo Europo Hrvati što će umrijeti pozdravljaju te

Aktualni Statut, glavni dokument udruge Hrvatski križni put – Središte za istraživanje komunističkog totalitarizma i njegova naslijeđa, donesen je na Saboru HKP-a 26. rujna 2015. godine.

Izmjenama i dopunama Statuta od osnutka 2004. uglavnom su se precizirali ciljevi, ustroj i funkcioniranje naše udruge, a u dva navrata i njezin naziv. Najprije je osnovnom nazivu Hrvatski križni put dodana mogućnost korištenja kratice HKP, a potom i prošireni naziv – Središte za istraživanje komunističkog totalitarizma i njegova naslijeđa. 

Sukladno Statutu, osnovni ciljevi HKP-a su utvrđivanje povijesne istine o stradalima u Drugom svjetskom ratu i poraću sve do raspada SFRJ; pronalaženje, prikupljanje, dokumentiranje i obrada podataka, izvora i arhivske građe o broju i okolnostima ratnih i poratnih žrtava; utvrđivanje mjesta stradanja i masovnih stratišta; održavanje postojećih i izgradnja novih spomenika i nadgrobnih ploča; organiziranje znanstvenih simpozija, predavanja i ostalih javnih skupova; izdavanje publikacija itd.

Tijela HKP-a su Sabor, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud. Njihov rad reguliran je zasebnim pravilnicima.

Sabor je najviše tijelo Udruge prema Zakonu o udrugama i Statutu HKP-a. Zadaće su Sabora, među ostalim, donošenje Statuta i ostalih općih akata, razmatranje, prihvaćanje i odobravanje izvješća Nadzornog odbora, Upravnog odbora i Časnog suda te donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana.

Upravni odbor, kao izvršno tijelo Udruge, sastoji se od pet članova koji se biraju na Saboru HKP-a. Njegove su zadaće vođenje popisa članova, izrada prijedloga godišnjeg programa rada i financijskog plana, rukovođenje aktivnostima, osnivanje povjerenstava, sazivanje Sabora itd.

Nadzorni odbor redovito provjerava financijsko poslovanje Udruge u skladu sa Statutom, odlukama Sabora i Upravnog odbora te zakonima.

Časni sud ima zadaću izmirenja uslijed mogućih sporova i sukoba unutar Udruge.

Članstvo Udruge sastoji se od redovitih, potpornih i počasnih članova.

Redoviti, punopravni članovi Udruge imaju izborno pravo te mogu preuzeti sva prava i obveze koja proizlaze iz rada Udruge. Može ih biti najmanje 11, a najviše 25.

Potporni članovi aktivno pomažu rad Udruge te je njihov broj neograničen, a iz njihovih se redova biraju redoviti, punopravni članovi.

Počasni članovi bivaju birani na temelju posebnih zasluga za rad Udruge. Njihov broj je neograničen.

Primanje članova regulirano je Pravilnikom o načinu predlaganja i prijema članova u Udrugu.

Dokumenti

Postavke privatnosti
Kada posjetite našu web stranicu, ona može pohraniti informacije putem vašeg preglednika iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti svoje postavke privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i uslugama koje nudimo.