Praška ulica 2, 10000, Zagreb

SLUŽBA DRŽAVNE SIGURNOSTI REPUBLIČKOG SEKRETERIJATA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

images

SLUŽBA DRŽAVNE SIGURNOSTI

REPUBLIČKOG SEKRETERIJATA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Ovo je uvodni tekst uz objavu druge tranše u sklopu projekta „Registar suradnika Udbe“, u kojoj se nalaze zapravo dosjei dužnosnika i službenika Službe državne sigurnosti Republičkog sekreterijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske (SDS RSUP SRH) u razdoblju od 1970. do 1990. godine. Popis dužnosnika i službenika SDS-a RSUP-a SRH u tom razdoblju sadrži tisuću sto i pedeset imena, a za njih dvije stotine i pedeset prikupili smo dokumente iz njihovih kadrovskih, partijskih i drugih dosjea. Najveći dio dokumenta potječe iz arhiva Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (CK SKH SRH).

Ovdje ćemo, uvodno uz rekonstrukciju popisa dužnosnika i službenika, ukratko prikazati ustrojstvo SDS-a Republičkog sekreterijata za unutrašnje poslove (RSUP) SRH neposredno pred raspad Jugoslavije. Vrijedan izvor podataka o povijesti Udbe u Hrvatskoj u zadnjem desetljeću prije raspada Jugoslavije jest elaborat pod naslovom „Služba državne sigurnosti RSUP-a SRH u vremenu od 1. siječnja 1980. do 30. svibnja 1990. (rekonstrukcija)“ – koji su po nalogu tadašnjeg ravnatelja Hrvatske informativne službe (HIS) Miroslava Tuđmana u lipnju 1997. izradili nekadašnji visoki dužnosnici Udbe Josip Perković i Jan Gabriš.

Utjecaj na rukovođenje SDS-om RSUP-a SRH, prema spomenutom elaboratu, imali su Predsjedništvo SRH, republički Savjet za zaštitu ustavnog poretka, Izvršno vijeće Sabora SRH te Predsjedništvo CK SKH. Posebno značajnu ulogu prilikom imenovanja dužnosnika RSUP-a imali su Predsjedništvo CK SKH i njegove kadrovske komisije. U razdoblju od 1980. do 1990. godine na mjesta republičkih sekretara dolazile su osobe iz najviših tijela Saveza komunista – Pavle Gaži iz Predsjedništva CK SKJ, a Vilim Mulc iz Predsjedništva CK SKH. Zlatko Uzelac, koji je prije njih bio sekretar za unutrašnje poslove, početkom 80-ih imenovan je na dužnost tajnika Sabora SRH.

Također, nepisanom odlukom bilo je određeno da i na mjesta načelnika centara SDS-a budu imenovane osobe s istaknutih dužnosti SK općinske ili regionalne razine. Tako su krajem navedenog razdoblja od ukupno deset načelnika centara SDS-a njih šestorica postavljeni iz tijela SKH (npr. Franjo Vugrinec – Centar SDS Zagreb).

Gotovo cjelokupni sastav SDS-a RSUP-a SRH bili su članovi SKH, što je na određen način bio i preduvjet uposlenja i rada u SDS-u. Ako neki kandidat za rad u SDS-u slučajno već nije bio član SKH, iz njegova životopisa i obiteljskog backgrounda moralo je proizlaziti da će to ubrzu postati. Veliki postotak dužnosnika i službenika SDS-a RSUP-a SRH bili su bivši partizani i oficiri JNA, Ozne i Udbe, ili njihovi potomci.

Ustroj i rad SDS-a RSUP-a SRH, prema rekonstrukciji Josipa Perkovića i Jana Gabriša, određivao je Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donesen 1977. te mijenjan i dopunjavan 1990. godine. Prema tom pravilniku, SDS RSUP-a SRH imala je sistematiziranih 1097 radnih mjesta, a krajem 1989. popunjena su bila 854 radna mjesta.

Dana 30. svibnja 1990. godine u Službi je ostalo zaposleno 750 djelatnika. Od toga broja 402 djelatnika bili su operativni djelatnici, te još 253 ovlaštenih i 95 neovlaštenih djelatnika. Iz ovih je podataka vidljivo da su se neposrednim operativnim radom 30. svibnja 1990. godine bavila 402 djelatnika, a 253 su bili uglavnom ovlašteni djelatnici operativne tehnike, evidencija, statistike i dokumentacije. Neovlašteni djelatnici u Službi bile su tajnice, daktilografi i pomoćno osoblje.

Nacionalna struktura SDS-a RSUP-a SRH na dan 31. prosinca 1989., prema Perković-Gabriševom elaboratu, bila je sljedeća: Hrvati 438 (51,28%); Srbi 248 (29,03%); Jugoslaveni 136 (15,92%); Crnogorci 9; Muslimani 8; Mađari 5; Slovenci 2; Makedonci 1; ostali 7.

SDS RSUP-a SRH sastojao se od sjedišta i teritorijalnih ustrojstvenih jedinica – centara. Sjedište Službe imalo je 7 odjela:

 1. Odjel za obradu unutarnjeg neprijatelja

II. Odjel za obradu neprijateljske emigracije

III. Odjel za obradu stranih obavještajnih službi

IV. Odjel za poslove operativne tehnike

V. Odjel za poslove evidencija, statistike i dokumentacije

VI. Odjel za poslove osiguranja osoba i objekata

VIII. Samostalni odsjek za obrambene pripreme

(VII. Odjel, analitike, ukinut je prije 1980. godine)

U operativnim odjelima sjedišta SDS RSUP-a SRH 30. svibnja 1990. zaposleno je bilo 26 operativnih djelatnika (I., II., III., VI. Odjel i VIII. Odsjek) dok je u IV. i V. Odjelu bilo zaposleno 66 ovlaštenih djelatnika. Osim navedenih u sjedištu su bila zaposlena i četiri neovlaštena djelatnika.

Dana 30. svibnja 1990. godine čelništvo SDS-a RSUP-a SRH, uključujući i načelnike regionalnih Centara SDS-a, sačinjavali su:

 • Podsekretar za SDS Josip Perković

 • Savjetnik rukovoditelja SDS Franjo Vugrinec

 • Načelnik I. Odjela Darko Starčević

 • Načelnik II. Odjela Branko Traživuk

 • Načelnik III. Odjela Radoslav Bego

 • Načelnik IV. Odjela Čedomir Dijanović

 • Načelnik V. Odjela Jan Gabriš

 • Načelnik VI. Odjela Vinko Horvat

 • v.d. šefa VII. Odsjeka Pero Talić

 • Načelnik CSDS Zagreb Kolja Družić

 • Načelnik CSDS Split Krešimir Sršen

 • Načelnik CSDS Osijek Ratomir Majstorović

 • Načelnik CSDS Rijeka Josip – Krešo Juričić

 • Načelnik CSDS Bjelovar Milan Kolarec

 • Načelnik CSDS Pula Aldo Ritoša

 • Načelnik CSDS Karlovac Miloš Eror

 • Načelnik CSDS Varaždin Ilija Dodik

 • Načelnik CSDS Gospić Nikola Pavičić

 • Načelnik CSDS Sisak Zvonimir Božo

 • Šef Ispostave Zadar Branko Barbir

 • Šef Ispostave Šibenik Branko Piližota

 • Šef Ispostave Dubrovnik Risto Vreća

 • Šef Ispostave Vinkovci Stipo Brajčić

 • Šef Ispostave Slavonski brod Milanko Orešćanin

U razdoblju od 1. siječnja 1980. do 30. svibnja 1990. godine različite rukovodne dužnosti u RSUP-u SRH i u SDS-u obavljali su:

Republički sekretari:

 • Zlatko Uzelac, 1979. – 1982.

 • Pavle Gaži, 1982. – 1983.

 • Vilim Mulc, 1983. – 1990.

Zamjenici republičkog sekretara:

 • Vinko Bilić, 1979. – 1982.

 • Zdravko Mustač, 1982. – 1986.

(1986. – 1991. podsekretar u SDB-a SSUP-a)

 • Đuro Pešut, 1986. – 1990.

Pomoćnici republičkog sekretara za SDS:

 • Srećko Šimurina, 1979. – 1985.

 • Josip Perković, 1985. – 1990.

(1991. – 1992. pom. ministra obrane RH)

 • Franjo Vugrinec, 1987. – 1990.

(1990.-1996. savjetnik rukovoditelja SZUP-a)

Sjedište Službe:

 • I. Odjel

– Svetislav Bilušić, načelnik 1979. – 1982.

– Mihael Pavlović, načelnik 1982. – 1985.

– Darko Starčević, načelnik 1985. – 1990.

 • II. Odjel

– Josip Perković, načelnik 1979. – 1985.

– Branko Traživuk, načelnik 1985. – 1991.

 • III. Odjel

– Franjo Vugrinec, načelnik 1979. – 1982.

– Radoslav Bego, načelnik 1982. – 1994.

 • IV. Odjel

– Čedomir Dijanović, načelnik 1979. – 1994.

– Petar Šimundža, šef odsjeka za KT i KTG

– Krešimir Galić, šef odsjeka za VF

– Davor Pavičić, šef odsjeka za UHF

– Zvonimir Žeger, šef odsjeka za TKPP i kemijske analize

– Đuro Črnjak, šef odsjeka za vizualne informacije i dokumentnu tehniku

– Stjepan Višek, Hrvat, SSS, šef odsjeka za ME

 • V. Odjel

– Koviljka Šijan, načelnica 1979. – 1990.

– Jan Gabriš, načelnica 1990. – 1994.

– Veljko Pajić, pomoćnik načelnika

– Soka Spasojević, šefica odsjeka za obradu informacija

– Dragica Drobac, šefica odsjeka za obradu dokumentacije

– Zoran Popović, šef odsjeka za AOP

 • VI. Odjel

– Ivica Mihaljević, načelnik 1979. – 1986.

– Vinko Horvat, načelnik 1989. – 1990.g.

 • VIII. Odsjek

– Živko Mileusnić, načelnik 1979. – 1986.

– Predrag Vidović, načelnik 1986. – 1990.

Izvan sjedišta Službe djelovalo je deset centara (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Pula, Karlovac, Bjelovar, Varaždin, Sisak i Gospić) te pet ispostava (Slavonski brod, Vinkovci, Zadar, Šibenik i Dubrovnik).

Centar SDS-a Osijek imao je Ispostave Slavonski Brod i Vinkovce, a Centar SDS-a Split Ispostave Zadar, Šibenik i Dubrovnik. Ispostave su djelovale pod potpunim nadzorom matičnog centra.

Služba je u pojedinim gradovima imala “detaširanog” operativnog djelatnika, tj. djelatnika ispostave/centra, koji je zbog postojećih sigurnosnih problema, strategijske važnosti grada, broja stanovnika i ostalih razloga obavljao poslove državne sigurnosti u tom mjestu (npr. Knin, Ploče).

CSDS Zagreb:

 • Zdravko Mustač, načelnik Centra 1979. – 1982.

 • Franjo Vugrinec, načelnik Centra 1982. – 1987.

 • Kolja Družić, načelnik Centra 1987. – 1990.

 • Božo Kovačević, načelnik I. Odjela

 • Goran Ljubičić, šef odsjeka I/1

 • Željko Rajnović, šef odsjeka I/2

 • Zoran Markunović, šef odsjeka I/4

 • Rade Crevar, šef odsjeka I/5

 • Mišo Deverić, načelnik II. Odjela

 • Slobodan Vidović, načelnik III. Odjela

 • Miroslav Studen, šef odsjeka III/1

 • Darinko Pemić, šef odsjeka III/2

 • Milan Rkman, šef odsjeka III/3

 • Franjo Vučković, načelnik IV. Odjela

 • Sava Dmitrašinović, šef odsjeka IV/1

 • Ika Šimundža, šef odsjeka IV/2

 • Tomislav Lončar, šef odsjeka IV/3

 • Đorđe Višnjić, šef odsjeka V/1

 • Milan Rapaić, načelnik Odjela za poslove pratnje

 • Mladen Roguljić, šef odsjeka za provjeru

CSDS Split:

 • Josip Duplančić, načelnik Centra 1979.-1982.

 • Mate Andrijašević, načelnik Centra 1982. – 1984.

 • Blagoje Zelić, v.d. načelnika Centra 1984. – 1985.

 • Krešimir Sršen, načelnik Centra 1986. – 1990.

 • Zvonimir Eškinja, načelnik Odjela za operativne poslove

 • Ladislav Pivčević, šef I. Odsjeka

 • Mirko Vujanić, šef II. Odsjeka

 • Stipe Perković, šef III. Odsjeka

 • Marko Križanović, šef Odsjeka za poslove pratnje

 • Marko Oreb, načelnik Odjela za operativnu tehniku

 • Branko Barbir, šef Ispostave Zadar 1979. – 1990.

 • Radoslav Bego, šef Ispostave Šibenik 1976. – 1982.

– Branko Piližota, šef Ispostave Šibenik 1982. – 1090.

– Risto Vreća, šef Ispostave Dubrovnik 1977. – 1990.

CSDS Osijek:

 • Dragoljub Krnić, načelnik Centra 1972. – 1989.

 • Ratko Majstorović, načelnik Centra 1989. – 1990.

 • Branko Budić, načelnik Odjela za operativne poslove

 • llija Dakanović, šef I. Odsjeka

 • Danijel Bogdanović, šef II. Odsjeka

 • Stevo Stojanović, šef III. Odsjeka

 • Zdravko Oljača, šef Odsjeka za poslove pratnje

 • Stanko Vouk, načelnik Odjela za operativnu tehniku

 • Jasenko Ivanović, šef Odsjeka za dokumentaciju

– Mato Grgić, šef Ispostave Slavonski Brod 1974. – 1987.

– Milanko Orešćanin, šef Ispostave Slavonski Brod 1987. – 1990.

– Branko Budić, šef Ispostave Vinkovci 1979. – 1988.

– Stjepan Brajičić, šef Ispostave Vinkovci 1988. – 1990.

CSDS Rijeka:

 • Bruno Smokvina, načelnik Centra 1978. – 1987.

 • Josip Krešo Juričić, načelnik Centra 1987. – 1990.

 • Milivoj Blažina, načelnik Odjela za operativne poslove

 • Alan Korić, šef I. Odsjeka

 • Ivan Cetinić, šef II. Odsjeka

 • Vlado Štajduhar, šef III. Odsjeka

 • Milan Majstorović, šef Odsjeka za poslove pratnje

 • Zoran Kurelić, načelnik Odjela za operativnu tehniku

CSDS Bjelovar:

 • Luka Ivanović, načelnik Centra 1977. – 1980.

(od 1980. načelnik analitike u sjedištu, a zatim načelnik III. Uprave SDB-a SSUP-a)

 • Bogdan Besedić, načelnik Centra 1980. – 1988.

 • Milan Kolarec, načelnik Centra 1988. – 1990.

 • Božidar Graber, načelnik Odjela za operativne poslove

 • Mladen Pejić, šef I. Odsjeka

 • Svetozar Momić, šef II. Odsjeka

 • Jaroslav Novak, šef III. Odsjeka

 • Branko Stankirec, šef Odsjeka za operativnu tehniku

 • Branislava Ljubičić, šefica Grupe za dokumentaciju

CSDS Pula:

 • Lino Ivetić, načelnik 1980. – 1988.

 • Aldo Ritoša, načelnik Centra 1988. – 1991.

 • Jandrija Sladić, načelnik Centra Odjela za operativne poslove

 • Mladen Grozdanić, šef I. Odsjeka

 • Rade Batričević, šef II. Odsjeka

 • Mario Milotić, šef III. Odsjeka

 • Stanko Dobranović, šef Odsjeka za operativnu tehniku

 • Dušan Bunčić, šef Grupe za dokumentaciju

CSDS Karlovac:

 • Petar Starčević, načelnik Centra 1976. – 1982.

 • Milan Grba, načelnik Centra 1982. – 1987.

 • Miloš Eror, načelnik Centra 1987. -1991. g.

 • Marijan Lukšić, načelnik Odjela za operativne poslove

 • Milan Višnić, šef I. Odsjeka

 • Ivan Lang, šef II. Odsjeka

 • Davor Bišćan, šef III. Odsjeka

 • Mišo Gravora, šef Odsjeka za operativnu tehniku

 • Andrija Štalcar, šef Grupe za dokumentaciju

CSDS Varaždin:

 • Vinko Horvat, načelnik Centra 1979. – 1989.

 • llija Dodik, načelnik Odjela za operativne poslove i načelnik Centra 1989. – 1990.

 • Darko Nišević, šef Odsjeka za operativnu tehniku

CSDS Gospić:

 • Ante Došen, načelnik Centra 1980. – 1988.

 • Milan Rakić, načelnik Centra 1988. – 1990.

 • Nikola Pavičić, načelnik Odjela za operativne poslove i v.d. načelnik Centra 1989. – 1990.

 • Milan Vujnović, šef Odsjeka za operativnu tehniku

CSDS Sisak:

 • Predrag Vidović, načelnik Centra 1980. – 1984.

 • Zvonko Stričević, načelnik Centra 1984. – 1989.

 • Zvonimir Božo, načelnik Centra 1989. – 1990.

 • Nikola Cetina, načelnik Odjela za operativne poslove

 • Zlatko Relić, šef Odsjeka za operativnu tehniku

SHEMA RUKOVOĐENJA U SDS U VREMENU
1980. – 31. PROSINAC 1989. GODINE

USTROJSTVENA SHEMA SDS-a RSUP-a SRH
U VREMENU 01. SIJEČNJA 1980. – 31. PROSINCA 1989.

USTROJSTVENA SHEMA CENTRA SDS ZAGREB
U VREMENU 01. SIJEČANJ 1980. – 31. PROSINAC 1989. GODINE

Postavke privatnosti
Kada posjetite našu web stranicu, ona može pohraniti informacije putem vašeg preglednika iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti svoje postavke privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i uslugama koje nudimo.